Manageri de proiecte, furnizori de produse și servicii la dispoziția ta

Cum funcționează serviciul InteriorPRO

InteriorPRO este un serviciu ce conectează proiecte diverse pentru locuințe la o comunitate de profesioniști (manageri de proiect, designeri, arhitecți, diverși furnizori de produse și servicii pentru amenajări). Ai nevoie de o mobilă la comandă, un montaj de corpuri de iluminat, un releveu sau de un proiect complex de amenajare? Răspunde la câteva întrebări legate de nevoia ta, perioada și condițiile de desfășurare și vei primi de la un manager de proiect o ofertă calificată. Citește aici mai multe informații despre profesioniștii platformei InteriorPRO.

Ce înseamnă o ofertă calificată?

O astfel de ofertă conține, pe lângă elementele obișnuite (preț, termen de livrare) anumite condiții de calitate și conformitate clar definite, specifice lucrării respective, care să explice pe de-a întregul prețul și desfășurarea lucrărilor.

Oferta va include detalii despre preț (separat, prețul proiectării, prețul execuției și prețul serviciilor de transport, instalare sau montaj, după caz), despre furnizori (numele sau denumirea furnizorilor proiectului, produselor și serviciilor) și despre termenele și condițiile specifice.

Cine verifică și mediază oferta ta?

O ofertă calificată va trece printr-o mediere tehnică și financiară pentru a te asigura o dată în plus că primești exact ceea ce scrie în ofertă, la un preț competitiv. Fiecare ofertă va fi trecută prin filtrul competent și exigent al platformei comunității.

Cine răspunde de conformitatea lucrării?

Managerul de proiect, respectiv, fiecare furnizor sau prestator răspund de conformitatea lucrării, așa cum a fost descrisă în ofertă, în limita sumelor încasate de la client. Platforma comunității răspunde pentru buna comunicare și atestă că furnizorul sau prestatorul au toate mijloacele și competențele necesare pentru a presta lucrarea.

Cine atestă conformitatea lucrării?

Clientul atestă conformitatea lucrării, la finalizarea acesteia sau după parcurgerea etapelor convenite (măsurători, proiectare, execuție, prestarea serviciilor care însoțesc produsul). Furnizorii proiectului, produsului sau serviciului vor emite facturile lor către client doar după ce clientul primește serviciile de măsurători și proiectul, respectiv după ce clientul atestă conformitatea lucrărilor prin semnătura sa.

Când și cum plătește clientul proiectul, produsul și serviciile?

Toate plățile pentru măsurători, proiect, produse și servicii se plătesc în avans, la termenele ofertate, prin utilizarea Platformei InteriorPro, în calitate de intermediar. Pentru fiecare avans achitat, clientul primește factura corespunzătoare de avans de la furnizor. După ce clientul primește proiectul, sau atestă conformitatea lucrărilor prin semnătura sa, Platforma InteriorPro transferă sumele convenite și achitate în avans de client, furnizorilor conform cu facturile emise de aceștia către client.

În ce condiții i se restituie clientului avansul achitat?

În cazul în care prestatorii de servicii sau furnizorii de produse nu își respectă obligațiile asumate prin oferta calificată, inclusiv detaliile tehnice și anexele comunicate și semnate ulterior, Platforma InteriorPro va restitui clientului avansul sau partea din avans, achitate prin intermediul Platformei, aferente produsului nelivrat conform sau serviciului neexecutat conform.

Folosește formularul de contact pentru a cere consiliere  specializată și mai multe detalii despre cum te poate ajuta la proiectele tale comunitatea noastră de profesioniști.