Politica de livrare

Clauzele comenzii

1. Lansarea , completarea și modificarea comenzii de către Solicitantul-cumpărător

Solicitantul-cumpărător se înregistrează în Platforma InteriorPro pe baza unui formular, selectează produsele, își exprima acordul cu Termenii și Condițiile magazinului https://shop.interiorpro.ro/ apoi apasă butonul „Adaugă în Coș.” În „Coșul tău”, cumpărătorul are posibilitatatea să parcurgă lista produselor, să modifice cantitățile și să confirme intenția de cumpărare prin accesarea butonului „Finalizează comanda". Solicitantul-cumpărător va primi un mesaj automat privind înregistrarea comenzii lui în sistemul de procesare a comenzilor. Ulterior înregistrării comenzii, clientul va primi în vederea validării acesteia, o confirmare scrisă din partea Furnizorului, privind disponibilitatea, prețul și caracteristicile produselor respectiv a serviciilor comandate.

 

2. Înregistrarea și Confirmarea comenzii de produse sau servicii

Prin lansarea unei comenzi în Platforma InteriorPro , Solicitantul-cumpărător este de acord cu forma de comunicare (e-mail, SMS, telefon) prin care Furnizorul de produse și/sau servicii își derulează operațiunile pe Platforma InteriorPro.

Furnizorul de produse și/sau servicii va informa Solicitantul-cumpărător, prin mesaje distincte, înregistrarea (preluarea) comenzii, respectiv confirmarea comenzii. Înregistrarea unei comenzi online de către Furnizorul de produse și/sau servicii, discuțiile telefonice sau prin alte mijloace de comunicare NU constituie o validare și confirmare ferme ale comenzii și, în consecință, NU semnifică încheierea contractului. Dacă Furnizorul de produse și/sau servicii confirmă explicit o comandă, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor comenzii.

Acceptarea comenzii de către Furnizorul de produse și/sau servicii se consideră finalizată atunci când există o confirmare scrisă (e-mail, SMS) din partea Furnizorului de produse și/sau servicii către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urmă.

Comanda se consideră validă numai după confirmarea de către Furnizorul de produse și/sau servicii a disponibilității stocului, a prețului precum și a caracteristicilor produselor respectiv a serviciilor solicitate de Cumpărător. Prin plata Proformei, Cumpărătorul confirmă comanda, anexele, împreună cu clauzele comenzii. Prezentele termene și condiții generale de vânzare vor sta la baza Contractului încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Furnizorul de produse și/sau servicii, și documentele fiscale. (Factura de marfă și respectiv Factura de servicii).

 

3. Prețul contractului și modalități de plată

Prețul Contractului va fi suma pe care Solicitantul a acceptat-o în Platforma InteriorPro în ceea ce privește toate Serviciile și / sau Produsele, pe care solicitantul le-a comandat împreună cu toate celelate costuri asociate fiecărei tranzacții.

Prețul Contractului este final, va fi stabilit de către furnizorul serviciilor/produselor și va specifica toate costurile asociate livrării produsului sau prestării serviciului incluse în preț respectiv toate costurile opționale, neincluse în prețul standard, care necesită opțiunea expresă a cumpărătorului (cum ar fi costuri de transport, materiale necesare, publicitatea aferentă, alte servicii asociate, inclusiv costuri legate de neprestarea serviciului sau nelivrarea produsului din cauze independente de furnizor).

Cumpărătorul este obligat să plătească în avans prețul Contractului pentru Serviciile și / sau Produsele pe care le comandă prin Platforma InteriorPro. În funcție de opțiunea disponibilă în Platformă modalitatea de plată poate fi: plata online cu card (cardul personal sau al societății cumpărătoare, în condiții de deplină securitate, fără a fi perceput un comision suplimentar pentru aceste tranzacții; plățile se realizează prin intermediul unui terț procesator); ordin de plată (în baza facturii proforma a Furnizorului); numerar la livrare (plata va fi făcută în lei conform prețului Contractului și se va face la comisionarul care efectueză livrarea). Toate plățile efectuate de către solicitanți pot fi efectuate prin Platforma InteriorPro. Orice sume plătite în afara Platformei InteriorPro nu fac obiectul Garanției noastre de restituire a contravalorii din art. 5.

Serviciile recurente vor fi plătite înainte de fiecare etapă, la momentul prestării fiecărui serviciu.

 

4. Livrarea produselor și montajul-instalarea acestora

Termenele de livrare sunt afișate pe site la fiecare produs și variază în funcție de produs. În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare, Furnizorul de produse și/sau servicii va anunța Cumpărătorul cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării restituind o compensație de 2%/lună. Furnizorul de produse și/sau servicii, în cazul în care nu poate executa Contractul motivat de faptul că produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa Cumpărătorul despre aceasta indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate în avans de către Cumpărător pentru produsul sau serviciul indisponibil să fie rambursate în termen de maximum 14 zile calendaristice. Livrarea se realizează la adresa de livrare definită de către Cumpărător în formularul de comandă, utilizând terți curieri sau echipa proprie de livrare a Furnizorului. Produsele se află în ambalajul producătorului și sunt asigurate pe tot parcursul transportului, până la livrare. Produsele se livrează montate sau demontate (cu excepția produselor realizate dintr-o singură componentă), în colete, pentru a putea fi transportate în siguranță. Cumpărătorul are obligația să desfacă și să verifice din punct de vedere cantitativ și calitativ coletele, pe baza etichetării acestora, să desfacă și să verifice, integritatea coletelor fragile precum și a componentelor fragile ambalate (ex: piese din sticlă).

Furnizorul de produse și/sau servicii este obligat să demonstreze Cumpărătorului, la cererea acestuia, modul de utilizare și funcționare a produselor cumpărate, prin scheme și instrucțiuni de montaj. Livrarea respectiv montajul și instalarea produselor sunt servicii opționale, neincluse în prețul standard, care necesită opțiunea expresă a cumpărătorului pentru efectuarea lor chiar la începutul procesului de alegere a modalității de livrare. În cazul în care Furnizorul de produse și/sau servicii primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, a respingerii de către banca emitentă a cardului sau a tranzacției, a invalidării tranzacției de către procesatorul de carduri, Furnizorul de produse și/sau servicii își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, fără ca acest lucru să se considere o încălcare a Contractului.

 

5. Garanția pentru restituirea contravalorii serviciului.

În cazul în care Cumpărătorul a comandat și a plătit pentru un Serviciu prin Platforma InteriorPro și Serviciul nu a fost efectuat sau a fost deja efectuat și Cumpărătorul nu este mulțumit de respectivul Serviciu, atunci Cumpărătorul este eligibil pentru Garanția noastră de restituire a contravalorii serviciului, cu condiția ca Cumpărătorul să raporteze problema în termen de 72 de ore de la prestarea Serviciului, prin e-mail sau telefon. Garanția de restituire a contravalorii serviciului constă, alternativ, în următoarele acțiuni: fie vom credita contul solicitantului cu suma pe care plătitorul a plătit-o pentru serviciu, fie, la cererea Cumpărătorului, vom re-efectua serviciul respectiv. În cazul în care Cumpărătorul alege să primească din nou serviciul și Cumpărătorul nu este mulțumit de serviciu după ce acesta a fost re-efectuat, vom restitui în cont suma Cumpărătorului pentru acest serviciu. Suma care face obiectul Garanției de restituire a contravalorii serviciului este limitată la sumele platite de Cumpărător pentru serviciul respectiv. Garanția de restituire a contravalorii serviciului nu se aplică oricăror alte costuri, răspunderi, daune, vătămări sau revendicări apărute din sau în legătură cu serviciile prestate. Pentru mai multă claritate, la livrarea unui produs care necesită anumite servicii de livrare și / sau asamblare, Garanția de restituire a contravalorii serviciului nu se aplică plăților efectuate pentru produse ci se aplică numai plăților efectuate pentru serviciile de livrare și / sau asamblare a mărfii, după caz.

 

6. Politica de returnare pentru Platforma InteriorPro.

Cu excepția produselor fabricate la comandă, Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Furnizorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului. Cumpărătorul va suporta în întregime cheltuielile de returnare. În acest caz, Platforma InteriorPro este doar un mijloc care facilitează comunicarea între părți. Folosiți formularul de contact pentru a cere mai multe detalii despre politica de retur a Furnizorului.

1. Dacă decideți în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului că nu doriți produsele, înainte ca acestea să fie despachetate sau deschise și/sau utilizate sau dacă produsele pe care le-ați comandat nu se încadrează în casa dvs., Interior Pro Forum vă va trimite instrucțiunile pentru returnarea produselor și, ulterior recepției, vă va restitui costul produselor dacă ați efectuat plata online în contul Interior Pro Forum. Totuși, Interior Pro Forum nu va rambursa și costul serviciilor opționale prestate, care nu sunt incluse în prețul produsului, iar dvs. sunteți responsabil cu plata costurilor de returnare. Dacă ați plătit direct Furnizorului, acesta vă va trimite instrucțiunile pentru returnarea produselor și vă va restitui costul produselor, cu excepțiile detaliate la punctul (iv).

2. Dacă vreun produs este deteriorat în cursul efectuării Serviciilor asociate produsului, Furnizorul va înlocui produsul deteriorat (sau, dacă este cazul, componenta deteriorată a produsului) și va efectua din nou Serviciile asociate fără costuri suplimentare pentru dvs. (cu condiția ca Interior Pro Forum sau Furnizorul să nu ramburseze costul produsului sau să restituie costul serviciilor, cu excepția celor menționate în Termeni și Condiții la Art.3(d) privind Garanția de restituire a contravalorii serviciului.

3. Dacă doriți să returnați, în același termen de 14 zile, orice produs dar după ce acesta a fost despachetat sau deschis sau montat și utilizat, Interior Pro Forum vă va solicita să plătiți o compensație pe articol după evaluarea fiecărei situații. Pentru procesarea returului este necesară completarea unui cereri de retur și o copie a unui document al achiziției (factură, bon fiscal). Nu trimiteți direct la Furnizor produsele, fără a conveni cu acesta în prealabil pașii de urmat. Verificați cu Furnizorul care sunt condițiile de manipulare și transport în siguranță a produselor, în cazul în care folosiți un terț – curier. După ce produsele returnate au fost inspectate, veți primi de la Furnizor o confirmare legată de primirea produselor, împreună cu o notificare privind aprobarea sau respingerea cererii de restituire a contravalorii produselor, după caz. În cazul confirmării recepției cantitative și calitative și a condițiilor legale de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face în cel mult 14 de zile de la data solicitării returului, prin aceeași metodă de plată utilizată de Cumpărător.

4. Sunt exceptate de la exercitarea returului serviciile opționale neincluse în prețul standard cum ar fi livrarea, transport și/sau montajul produselor, altele, dacă Cumpărătorul a exprimat în prealabil acordul expres pentru executarea acestora prin bifele puse în magazinul online sau prin alte înțelegeri ulterioare. De asemenea, sunt exceptate de la exercitarea dreptului de retur produsele fabricate la comandă, personalizate după specificațiile și instrucțiunile Cumpărătorului sau realizate distinct pentru acesta, produsele care se pot deteriora sau degrada rapid datorită condițiilor în care sunt instalate sau depozitate, produsele ce sunt parte a unui ansamblu și nu pot fi, prin natura acestora, separate de celelalte elemente componente.

Drepturile consumatorilor sunt prevăzute în Legea nr. 449/2003 din 12.11.2003, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.812 din 18.11.2003, în special în art. 9-14 și nu sunt afectate prin aceste Clauze.