Termeni și Condiții

Termenii si Condițiile de mai jos, împreună cu Politica de Confinențialitate precum și regulile, politicile, termenii stabiliți ulterior, care fac referire la Termeni și Condiții sunt toate parte ale unei înțelegeri între părți denumită în continuare „Contractul”. Acest Contract este încheiat între tine, în calitate de Utilizator și firma Interior Pro Forum SRL, persoană juridică română, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16450/2016, având CUI 36843323, cu sediul în Strada Aron Cotruș, nr.55A -1.7, sector 1, București. Acest Contract stabilește condițiile în care poți utiliza serviciile oferite de platformă, servicii care facilitează comunicarea dintre Utilizatori prin intermediul website-ului www.interiorpro.ro , denumit în continuare „Site-ul” dar și a unor Aplicații mobile oferite de Interior Pro Forum SRL. Serviciile noastre, platforma de comunicare, Site-ul și Aplicațiile mobile vor fi denumite în continuare, colectiv, „Platforma Interior Pro”.

Prin utilizarea în orice fel sau înregistrarea în Platforma Interior Pro, consimți în mod expres și îți dai acordul la Termenii și Condițiile acestui Contract în forma în care este el publicat în această pagină, inclusiv la actualizările ce vor surveni ulterior. Te rugăm să citești acest Contract cu atenție. Dacă nu dorești să fii parte a acestui Contract în integralitatea lui, nu vei avea dreptul de a utiliza Platforma Interior Pro. Acceptarea de către Platforma Interior Pro a Termenilor și Condițiilor acestui Contract este în mod expres condiționată de acceptul tău, în aceeași măsură. Dacă acest Contract va fi considerat o ofertă comercială, acceptarea ei de către Platforma Interior Pro se referă strict la Termenii și Condițiile din Contract.

Prin utilizarea Platformei Interior Pro, garantezi că îndeplinești următoarele cerințe:

(i) ai cel puțin 18 ani sau îndeplinești cerințele legale legate de vârsta la care poți fi parte într-o tranzacție/contract comercial; și

(ii) ai drepturile, autoritatea și capacitatea legală de a intra ca și parte în acest Contract și de a înțelege și respecta întocmai Termenii și Condițiile lui. Când reprezinți o companie sau organizație în acest Contract, se înțelege că ai autoritatea de a acționa în numele acelei companii/organizații care astfel va deveni parte în acest Contract.

Fără a încalca alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare, în special de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, cu modificările și actualizările ei, Termenii și Condițiile acestui Contract includ:

 • Acceptul tău că Platforma Interior Pro este furnizată în baza Contractului vizibil și disponibil așa cum se vede, fără alte garanții;
 • Acceptul tău că Platforma Interior Pro este doar o platformă de comunicare furnizând o metodă prin care poți comanda servicii sau produse; aceste servicii/produse sunt prestate/furnizate de către terți și Interior Pro Forum nu poate fi ținută responsabilă pentru prestarea acestor servicii sau pentru orice acțiuni sau lipsă a unor acțiuni ale terților, cu excepția Garanției pentru restituirea contravalorii produselor și serviciilor achitate (art.1 și art.15);
 • Acceptul tău că Garanția pentru restituirea contravalorii produselor și serviciilor este limitată doar la sumele plătite de beneficiarul serviciilor sau produselor prin intermediul Platformei Interior Pro. (art.3);
 • Acceptul tău de a exonera de răspundere și de a nu acționa în justiție Interior Pro Forum cu privire la orice pretenție rezultată din utilizarea Platformei Interior Pro de către terțe persoane, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, ca o consecință sau de altă natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli - inclusiv cheltuieli de judecată - sau alte răspunderi legate de prestatorii de servicii sau furnizorii de produse (art.15) și acceptul tău de a fixa o limită pentru perioada de timp în care o reclamație sau cerere de despăgubire poate fi adusă unui prestator de servicii (art.20);
 • Acceptul tău de a despăgubi Interior Pro Forum față de terțe persoane în cazurile de utilizare necorespunzătoare sau de incapacitate de a utiliza corespunzător Platforma Interior Pro, de încălcare din partea ta a Termenilor și Condițiilor, a legilor sau drepturilor persoanelor, a conținutului și informațiilor generate prin intermediul contului tău din Platforma Interior Pro (art.16);
 • Acceptul tău pentru a apela la mediere pentru minimum 30 de zile, în cazul unor dispute, înainte de apela la instanțele de judecată (art.17);
 • Consimțământul tău pentru orice modificare sau amendament aduse la prezentul Contract (art.21);
 • Acceptul tău expres cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale așa cum sunt definite în Politica de Confidențialitate și actualizările ei.

Art.1 Platforma Interior Pro este înțeleasă ca fiind doar un mijloc de comunicare.

Platforma Interior Pro este o platformă de comunicare dintre persoane aflate în căutarea unor servicii sau produse (Beneficiari) și persoane care pun la dispoziție servicii (Prestatori) sau produse (Furnizori). Beneficiarii, prestatorii și furnizorii sunt împreună denumiți „Utilizatori” ai Platformei Interior Pro. Serviciile furnizate de prestatori prin mijlocirea Platformei Interior Pro ar putea avea ca obiect livrarea sau manipularea/montarea unor produse dar aceste servicii nu includ în preț sau nu au ca obiect produsul respectiv în sine. Interior Pro Forum nu prestează servicii și nu livrează produse. Prestarea serviciilor/livrarea produselor este răspunderea prestatorilor de servicii/furnizorilor de produse. Interior Pro Forum, prin intermediul Platformei Interior Pro, oferă Utilizatorilor informații și o metodă prin care pot fi oferite beneficiarilor produse și servicii dar nu prestează în nume propriu servicii de livrare, montaj, curățenie, proiectare sau alt serviciu legat de interiorul locuinței, nu furnizează produse în nume propriu și nici nu dorește să sugereze că ar face aceste activități. Interior Pro Forum nu are responsabilitatea sau datoria de a garanta în vreun fel că:

(i) serviciul sau produsul prestatorului/furnizorului este conform cu caracteristicile oferite sau înscrise în documente,

(ii) că produsul sau serviciul respectă în mod specific anumite reglementări, bune practici sau coduri în vigoare și

(iii) că produsul sau serviciul corespunde unei anumite utilizări solicitate de beneficiar.

Interior Pro Forum nu este susținut financiar sau sponsorizat de către niciun prestator de servicii sau furnizor de produse care utilizează Platforma Interior Pro.

Interior Pro Forum verifică reputația profesională a prestatorilor și furnizorilor în primul rând prin referințele cerute clienților. În acest sens, comunitatea Interior Pro este una semi-deschisă, cu reguli la admiterea membrilor în rândurile ei, care se bazează pe reputația membrilor săi pentru a crea în timp o marcă de calitate. Platforma Interior Pro are standarde de performanță privind modul în care trebuie făcută ofertarea serviciilor și a produselor, pentru a seta și măsura astfel obiectivele minimale de calitate pe care un prestator sau furnizor trebuie să le atingă în relația cu clienții săi. Cu toate acestea, un Utilizator al Platformei Interior Pro are obligația să ia propriile măsuri, să acționeze cu precauție, să întreprindă acțiuni de bun-simț în interesul siguranței persoanei și proprietății. Prin utilizarea Platformei Interior Pro, Utilizatorii acceptă că nu vor responsabiliza în niciun fel Interior Pro Forum pentru orice comportament inadecvat sau pierdere (directă, indirectă, ca o consecință sau de alta natură), costuri, acțiuni, procese, pretenții, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau legate de prestarea serviciilor și livrarea produselor.

Art.2 Informația personală; conturile Utilizatorilor Platformei Interior Pro.

(a)Colectarea informațiilor dvs. personale. Unele dintre materialele disponibile pe Platforma Interior Pro pot necesita o înregistrare prealabilă. Dacă decideți să accesați astfel de materiale, vi se va solicita să vă înregistrați. Este posibil să refuzăm să vă înregistrăm și să nu puteți să utilizați un nume de Utilizator, o adresă de e-mail care sunt deja utilizate de altcineva; care pot fi interpretate ca reprezentând o altă persoană; care aparține unei alte persoane; care încalcă proprietatea intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoane; care este ofensator; sau putem să respingem înregistrarea pentru orice alt motiv, la discreția noastră. Când vă completați o înregistrare vi se va cere să furnizați anumite informații personale. Sunteți de acord că astfel de informații vor fi adevărate, exacte și complete și că veți actualiza imediat aceste informații atunci când acestea se vor modifica. Dacă furnizați informații care sunt false sau inexacte, nu sunt actuale sau sunt incomplete sau dacă bănuim că informațiile dvs. sunt neadevărate sau inexacte, nu sunt actuale sau sunt incomplete, putem, la discreția noastră, să vă suspendăm sau să vă încheiem dreptul de acces la orice material pentru care este necesară înregistrarea. Orice informație de identificare personală furnizată în continuare va fi supusă condițiilor din Politica de comunicare.

(b) Cont, Parolă și Securitate. Sunteți singurul Utilizator autorizat al contului dvs. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității oricărui nume de Utilizator, parolă și cont furnizat de dvs. sau de noi pentru accesarea Platformei Interior Pro. Sunteți singurul și pe deplin răspunzător pentru toate activitățile care apar sub parola sau contul dvs., cu excepția faptului că Administratorul Platformei Interior Pro poate, în anumite circumstanțe, să acceseze contul dvs. pentru a efectua modificări pe care le solicitați. Platforma Interior Pro nu are control asupra utilizării contului unui Utilizator de către Utilizator sau terțe părți și își declină în mod expres orice răspundere derivată din aceasta. Dacă bănuiți că orice parte neautorizată ar putea să vă folosească parola sau contul sau dacă suspectați orice altă încălcare a securității, trebuie să ne contactați imediat la contact@interiorpro.ro sau la telefon. Nimic din această secțiune nu va afecta drepturile Interior Pro Forum de a limita sau de a înceta utilizarea Platformei Interior Pro, așa cum se prevede mai jos în secțiunea 4 (b).

(c) Dovadă de identitate. În anumite situații, cerute, de exemplu, de gestionarea restituirilor de contravaloare, ne veți furniza o dovadă a identității pe care o putem solicita în mod rezonabil din când în când.

(d) Mesaje text și apeluri telefonice. Furnizând numărul dvs. de telefon și utilizând Platforma Interior Pro, sunteți de acord ca, în măsura permisă de legea aplicabilă, să utilizăm numărul dvs. de telefon mobil pentru apeluri și, dacă acest număr de telefon este un număr de telefon mobil, pentru mesaje text (SMS) pentru a ajuta la facilitarea serviciilor solicitate.

(e) Mesaje de poștă electronică – e-mail și newsletter. Platforma Interior Pro vă poate trimite confirmări și alte e-mailuri tranzacționale referitoare la serviciile sale. Putem să vă trimitem e-mailuri legate de serviciile despre care credem că vă interesează ("e-mailuri promoționale"), în baza cererilor dvs. din interiorul Platformei. Vă puteți dezabona de la e-mailurile promoționale în orice moment făcând click pe cuvântul „dezabonare” din comunicările noastre prin e-mail sau contactând-ne direct.

(f) Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Interior Pro Forum SRL, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/16450/2016, având CUI 36843323, cu sediul în Strada Aron Cotruș, nr.55A -1.7, sector 1, București, ce poate fi contactată pe adresa de e-mail contact@interiorpro.ro, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Scopul colectării datelor este alcătuirea unei baze de date în scopul informării despre organizarea campaniilor promoționale, acțiuni de reclamă, marketing și publicitate. Nu sunteți obligat să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru aducerea la cunoștință a campaniilor promoționale, în scop de reclamă, pentru acțiuni de marketing și publicitate și pentru accesul la facilități suplimentare. Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați printre altele de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată (folosind datele de contact de mai sus). Dacă unele din datele dumneavoastră personale sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. Platforma Interior Pro se angajează să nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului).

Art.3 Plăţile; Garanția pentru restituirea contravalorii.

   1. Prețul Contractului și Plățile. Utilizatorii Platformei Interior Pro intră în deplină legalitate în contracte comerciale în mod direct cu alți Utilizatori în scopul achiziției de produse și/sau servicii. Interior Pro Forum nu este parte la niciun contract de prestare de servicii sau livrare de produse. Platforma Interior Pro facilitează aceste contracte prin furnizarea unui mediu prin intermediul căruia solicitanții se pot conecta cu profesioniștii, pot programa servicii și pot efectua plăți pentru aceste servicii și/sau produse (denumite în continuare "Plăți"). Prețul Contractului va fi suma pe care Solicitantul a acceptat-o în Platforma Interior Pro în ceea ce privește toate Serviciile și / sau Produsele, pe care solicitantul le-a comandat împreună cu toate celelate costuri asociate fiecărei tranzacții. Solicitanții sunt obligați să plătească în avans prețul Contractului pentru Serviciile și / sau Produsele pe care le comandă prin Platforma Interior Pro. În funcție de opțiunea disponibilă în Platformă modalitatea de plată poate fi: plata online cu card (cardul personal sau al societății cumpărătoare, în condiții de deplină securitate, fără a fi perceput un comision suplimentar pentru aceste tranzacții; plățile se realizează prin intermediul unui terț procesator); ordin de plată (în baza facturii proforme emise de către Interior Pro Forum); numerar la livrare (plata va fi făcută în lei conform prețului Contractului și se va face la comisionarul care efectueză livrarea). Toate plățile efectuate de către solicitanți trebuie efectuate prin Platforma Interior Pro. Orice sume plătite în afara Platformei Interior Pro nu fac obiectul Garanției noastre de restituire a contravalorii din aliniatul 4.
   2. Prețul Contractului este final, va fi stabilit de către furnizorul serviciilor/produselor și va include toate costurile asociate livrării produsului sau prestării serviciului (cum ar fi costuri de transport, materiale necesare, publicitatea aferentă, alte servicii asociate, inclusiv costuri legate de neprestarea serviciului sau nelivrarea produsului din cauze independente de furnizor).
   3. Serviciile recurente vor fi plătite înainte de fiecare etapă, la momentul prestării fiecărui serviciu.
   4. Garanția pentru restituirea contravalorii. În cazul în care Solicitantul a comandat și a plătit pentru un Serviciu prin Platforma Interior Pro și Serviciul nu a fost efectuat sau a fost deja efectuat și Solicitantul nu este mulțumit de respectivul Serviciu, atunci Solicitantul este eligibil pentru Garanția noastră de restituire a contravalorii, cu condiția ca Solicitantul să raporteze problema în termen de 72 de ore de la prestarea Serviciului, prin e-mail sau telefon. Garanția de restituire a contravalorii constă, alternativ, în următoarele acțiuni: fie vom credita contul solicitantului cu suma pe care plătitorul a plătit-o pentru serviciu, fie, la cererea Solicitantului, vom re-efectua serviciul respectiv. În cazul în care Solicitantul alege să primească din nou serviciul și solicitantul nu este mulțumit de serviciu după ce acesta a fost re-efectuat, vom restitui în cont suma Plătitorului pentru acest serviciu. Suma care face obiectul Garanției de restituire a contravalorii este limitată la sumele platite de solicitant pentru serviciul respectiv. Garanția de restituire a contravalorii nu se aplică oricăror alte costuri, răspunderi, daune, vătămări sau revendicări apărute din sau în legătură cu serviciile prestate. Pentru mai multă claritate, la livrarea unui produs care necesită anumite servicii de livrare și / sau asamblare, Garanția de restituire a contravalorii nu se aplică plăților efectuate pentru produse ci se aplică numai plăților efectuate pentru serviciile de livrare și / sau asamblare a mărfii, după caz.
   5. Politica de returnare pentru Platforma Interior Pro. Potrivit legislației în mediul comercial online, Solicitantul – cumpărător are dreptul să notifice în scris Furnizorului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului. Cumpărătorul va suporta în întregime cheltuielile de returnare.\r\n(i) Dacă decideți în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului că nu doriți produsele, înainte ca acestea să fie despachetate sau deschise și/sau utilizate sau dacă produsele pe care le-ați comandat nu se încadrează în casa dvs., Interior Pro Forum vă va trimite instrucțiunile pentru returnarea produselor și vă va restitui costul produselor (totuși, Interior Pro Forum nu va rambursa și costul serviciilor prestate iar dvs. sunteți responsabil cu plata costurilor de returnare).(ii) Dacă vreun produs este deteriorat în cursul efectuării Serviciilor asociate produsului, Interior Pro Forum va înlocui produsul deteriorat (sau, dacă este cazul, componenta deteriorată a produsului) și va efectua din nou Serviciile asociate fără costuri suplimentare pentru dvs. (cu condiția ca Interior Pro Forum să nu ramburseze costul produsului sau să restituie costul serviciilor, cu excepția celor menționate la punctul 3 (d) de mai sus).\r\n(iii) Dacă doriți să returnați, în același termen de 14 zile, orice produs dar după ce acesta a fost despachetat sau deschis sau montat, Interior Pro Forum vă va solicita o taxă pe articol după evaluarea fiecărei situații. Dacă Interior Pro Forum este în măsură să obțină la rândului lui o rambursare de la furnizorul de produse, folosind eforturi rezonabile din punct de vedere comercial, Interior Pro Forum vă va credita valoarea acestei rambursări. Totuși Interior Pro Forum nu va fi responsabil pentru nici o plată în favoarea dvs. dacă nu este în măsură să obțină o rambursare pentru produse utilizând eforturi comerciale rezonabile.

Art.4 Durata Contractului; rezilierea sau încetarea Contractului.

a) Durata Contractului. Prezentul Contract va continua să fie în vigoare până la data la care acesta va fi reziliat de către dvs. sau de către noi.

b) Rezilierea Contractului de către Interior Pro Forum. Putem rezilia acest Contract sau vom suspenda dreptul dvs. de a utiliza Platforma Interior Pro în orice în cazul în care credem că ați încălcat prezentul Contract sau orice politică publicată pe Platforma Interior Pro , sau în cazul în care constatăm că ați angajat un comportament inadecvat și / sau ofensator (colectiv numite, "Comportament Interzis") prin trimiterea unei notificări scrise sau prin e-mail, utilizând datele de contact pe care ni le-ați furnizat iar rezilierea va intra în vigoare imediat după această notificare. Cu excepția cazului în care vă este anulat sau suspendat dreptul de a utiliza Platforma Interior Pro din cauza unui Comportament Interzis, vom restitui integral toate plățile pentru servicii care nu au fost efectuate sau finalizate. Dacă vă închidem sau suspendăm contul din orice motiv, vă este interzis să vă înregistrați și să creați un cont nou sub numele dvs., un nume fals sau împrumutat sau numele unei terțe părți, chiar dacă acționați în numele terțului. Pe lângă închiderea sau suspendarea contului dvs., ne rezervăm dreptul de a lua măsuri legale adecvate, inclusiv, fără limitare, prin urmarea căilor de judecată civile și penale. La închiderea contului, Interior Pro Forum poate șterge contul și toate informațiile din acesta. Nu aveți drepturi de proprietate asupra contului dvs.

c) Rezilierea Contractului de către dvs. Puteți încheia acest Contract prin încetarea completă și permanentă a utilizării Platformei Interior Pro (cu condiția să nu fi fost comandată o parolă sau un nou cont) și prin închiderea oricărui cont de utilizator deschis pe Platforma Interior Pro. Dacă încercați să reziliați acest Contract în timp ce există încă servicii comandate sub parola sau contul dvs., acest Contract nu va fi încheiat până când serviciile respective nu au fost executate sau nu au fost anulate în alt mod, așa cum este permis în Contract.

d) Politica de anulare a serviciului de către solicitant. Solicitantul poate anula în orice moment etapele programate ale serviciului prin Platforma Interior Pro, cu următoarele cerințe: dacă un Solicitant anulează serviciul cu mai mult de 24 de ore înaintea unei programări de serviciu, nu există nicio taxă de anulare. Dacă un Solicitant anulează serviciul între 2 și 24 de ore înainte de ora programată pentru prestarea serviciului, Solicitantul va plăti o compensație de anulare de 50 lei. În cazul în care Solicitantul anulează în cursul celor două ore înainte de ora programată pentru prestarea serviciului, Solicitantul va plăti o compensație de anulare egală cu suma totală a serviciului comandat. Această politică de anulare se aplică atât pentru rezervările serviciului care se prestează o singură dată, cât și pentru serviciile recurente. O rezervare de servicii poate fi anulată prin intermediul Platformei Interior Pro.

e) Politica de anulare a serviciului de către Prestatorul serviciului. Atunci când un Prestator anulează o întâlnire programată prin intermediul Platformei Interior Pro, Interior Pro Forum notifică Solicitantul și caută un alt Prestator pentru acest serviciu. Cu toate acestea, Interior Pro Forum nu poate garanta că o anulare a serviciului de către un Prestator va fi reprogramată sau că cererea de servicii va fi finalizată. Profesioniștii care anulează servicul programat vor plăti compensațiile datorate Solicitantului conform prevederilor din Contract, art. 3 (4). În anumite cazuri, Prestatorul neprofesionist va pierde dreptul de a mai utiliza Platforma Interior Pro.

f) Toate obligațiile părților generate din Contract, prin natura lor, trebuie să rămână în vigoare și după data expirării sau încetării prezentului Contract, inclusiv, dar fără a se limita la art. 8, 10 și 14-22.

Art.5 Link-uri către și plugin-uri de la alte site-uri web sau mass-media.

Legături (cum ar fi hyperlink-uri) de pe Platforma Interior Pro și plugin-uri de pe site-uri sau aplicații deținute, operate sau controlate de terțe părți (denumite colectiv "Site-uri terțe") nu constituie aprobarea de către Platforma Interior Pro a conținutului site-urilor terțe. Astfel de link-uri și plug-in-uri sunt furnizate ca informații sau pentru comoditatea informării. Interior Pro Forum nu controlează niciun astfel de site terț și nu este responsabil pentru conținutul său. Este responsabilitatea dvs. să evaluați conținutul și utilitatea informațiilor obținute de la site-uri terțe. Utilizarea oricărui site terță parte este reglementată de termenii și condițiile de utilizare și de politica de confidențialitate a acelui site terț.

Art.6

Platforma Interior Pro poate conține bloguri, comentarii, mesaje, aplicații, recenzii, postări de locuri de muncă, zone de chat, grupuri de știri, forumuri, comunități și / sau alte facilități de informare sau comunicare care permit utilizatorilor să comunice cu alți utilizatori (numite colectiv "Informații ale comunității") . Toate observațiile de tipul Informații ale comunitătii din cadrul Platformei Interior Pro vor fi publice și nu vom fi responsabili pentru niciun fel de aceste informații sau materiale postate în Platformă. Puteți utiliza numai acele Informații ale comunității care sunt relevante și corecte pentru subiectul care vă înteresează și care sunt conforme cu acest Contract. "Informațiile dvs." sunt definite ca orice informații și materiale pe care ni le furnizați nouă sau altor Utilizatori în legătură cu înregistrarea și utilizarea Platformei Interior Pro, inclusiv, și fără limitare la, informații și materiale care sunt postate sau transmise pentru a fi utilizate ca Informații ale comunității. Sunteți singurul responsabil pentru informațiile dvs. și suntem doar un mijloc pasiv pentru distribuirea online și publicarea informațiilor dvs. Prin prezentul Contract, garantați că informațiile dvs.: (a) se vor conforma oricând prezentului Contract, incluzând, dar fără a se limita la art. 7 (Reguli de utilizare a platformei) de mai jos și art. 2 (Informații personale, conturi de utilizator) de mai sus; și (b) nu vor crea răspundere pentru noi și nu ne va determina să pierdem (integral sau parțial) serviciile furnizorilor de servicii de Internet (ISP), clienților sau altor parteneri sau furnizori. Prin prezenta ne acordați un drept neexclusiv, universal, perpetuu, irevocabil, fără redevențe, sublicențabil, de a utiliza, găzdui, stoca, reproduce, modifica, crea lucrări derivate, comunica, publica, și distribui toate informațiile dvs. care sunt postate ca Informații ale comunității din sau prin intermediul contului dvs. pe Platforma Interior Pro, incluzând dar fără a se limita la toate imaginile, videoclipurile, lucrările muzicale și textul inclus în astfel de postări. Drepturile pe care le acordați în această licență sunt în scopul limitat de a opera, promova și îmbunătăți Platforma Interiro Pro. Ne rezervăm dreptul de a elimina postările de tipul Informații ale comunității, la discreția noastră.

Art.7 Reguli de utilizare a Platformei Interior Pro.

Pe durata prezentului Contract, Solicitanții pot utiliza Platforma Interior Pro numai pentru uz personal (sau pentru utilizarea unei persoane, inclusiv a unei companii sau a unei alte organizații pe care o reprezentați în mod legal). Solicitanții pot utiliza Platforma Interior Pro pentru a rezerva Servicii numai cu privire la o locație în care Solicitantul este autorizat din punct de vedere legal să primească servicii. Solicitanții nu pot folosi Platforma Interior Pro în alte scopuri sau în legătură cu orice fel de eforturi comerciale, fără consimțământul nostru prealabil în scris. Solicitanții sunt de acord că o comandă pentru Servicii este o cerere de ofertă, care este acceptată numai atunci când Solicitantul primește o confirmare a comenzii. Solicitanții sunt de acord să trateze cu profesionalism și în mod legal Prestatorii de servicii, să ofere un mediu de lucru sigur și adecvat pentru aceștia, care să fie în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile și să ofere o cooperare rezonabilă Prestatorilor pentru a le permite să furnizeze servicii profesionale. Solicitanții sunt de acord să comunice cu prioritate cu Interior Pro Forum pentru orice reclamații și să nu se adreseze în acest scop Prestatorilor. Prestatorii sunt de acord să se conformeze plângerii noastre și altor politici consemnate pe Site. Solicitanții recunosc că Prestatorul lor selectat poate fi indisponibil din când în când, de ex. din cauza bolii, vacanței sau părăsirii comunității Interior Pro. Prestatorii sunt de acord să furnizeze servicii profesionale în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile și cu Contractul de servicii. NU veți folosi Platforma Interior Pro (inclusiv, dar fără a se limita la, publicarea de Informații ale comunitătii) pentru a face oricare dintre următoarele:

   1. să încărcați fișiere care conțin viruși, cai troieni, fișiere corupte sau orice alt software similar care ar putea deteriora funcționarea computerului altui utilizator.
   2. să încărcați fișiere care conțin software sau alte materiale care încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau drepturile de confidențialitate sau publicitatea oricărei terțe părți.
   3. să defăimați, abuzați, hărțuiți, tulburați, amenințați sau încălcați în alt mod drepturile legale (cum ar fi, dar fără a se limita la drepturile de confidențialitate și publicitate) ale altor persoane, incluzând dar fără a se limita la personalul nostru și alți utilizatori.
   4. să publicați o recenzie sau o evaluare, cu excepția cazului în care o astfel de recenzie sau evaluare conține opinia voastră independentă și onestă.
   5. să utilizați Platforma Interior Pro sau orice serviciu pentru orice scop sau în orice mod care încalcă legea locală, națională sau internațională.
   6. să publicați, postați, încărcați, distribuiți sau difuzați subiecte defăimătoare, false, înșelătoare, frauduloase, amenințătoare sau ilegale, nume, materiale sau informații sau orice materiale, informații sau conținut care implică vânzarea de articole contrafăcute sau furate.
   7. să faceți reclamă sau o ofertă de a vinde orice bunuri sau servicii în scopuri comerciale sau de a solicita o muncă sau o muncă contractuală care nu este relevantă pentru serviciile oferite prin Platforma Interior Pro. Nu aveți dreptul să solicitați, să faceți publicitate sau să contactați în orice formă alți utilizatori pentru angajare, contractare sau orice alt scop care nu este legat de serviciile profesionale facilitate prin Platforma Interiro Pro fără permisiunea expresă scrisă din partea noastră.
   8. să utilizați Platforma Interior Pro pentru a colecta numele de utilizator și / sau adresele de e-mail ale membrilor prin mijloace electronice sau prin alte mijloace fără consimțământul scris prealabil.
   9. să efectuați sau să transmiteți anchete, concursuri, scheme piramidale.
   10. să vă dați drept o altă persoană sau să permiteți oricărei alte persoane sau entități să utilizeze identificarea dvs. pentru a posta sau pentru a vizualiza comentarii sau pentru a vă folosi altfel contul.
   11. să postați în mod repetat aceeași notă (denumită în continuare "spam"). Spamarea este strict interzisă.
   12. să descărcați orice fișier postat de un alt utilizator pe care îl cunoașteți sau pe care, în mod rezonabil, ar trebui să îl cunoașteți și care nu poate fi distribuit legal prin intermediul Platformei Interior Pro sau să postați sau să încărcați orice conținut la care nu ați obținut drepturi sau permisiuni necesare pentru a-l utiliza în mod legal.
   13. să restricționați sau să împiedicați orice alt utilizator să utilizeze și să se bucure de Platforma Interior Pro.
   14. să indicați sau să declarați că afirmațiile pe care le faceți sunt aprobate de noi, fără consimțământul nostru prealabil scris.
   15. să reconstruiți, dezasamblați, decompilați, traduceți, modificați, adaptați, licențiați, sublicențezi, modificați, copiați, distribuiți, sau să interferați cu Platforma Interior Pro, cu serverele sale sau cu orice alte rețele conectate, utilizând procese robot, spider, manuale și / sau automate sau dispozitive pentru a mina date, accesare cu crawlere de date, sau să indexați Platforma Interior Pro în orice mod inclusiv prin încercarea de a face oricare dintre cele de mai sus.
   16. să eliminați sau modificați, vizual sau în alt mod, orice drepturi de autor, mărci comerciale sau mărci și drepturi de proprietate deținute de noi.
   17. să încărcați conținut care este ofensator și / sau dăunător, inclusiv, dar fără a se limita la, conținut care susține, aprobă sau promovează rasismul, bigotismul, ura sau vătămarea corporală de orice fel împotriva oricărui individ sau grup de indivizi.
   18. să încărcați conținut care furnizează sau oferă acces la materiale obscene sau sexuale sau care exploatează persoane, în special persoanele sub 18 ani, într-o manieră abuzivă, violentă sau sexuală.
   19. să vă înregistrați pentru a utiliza Platforma Interior Pro sub diferite nume de utilizator sau identități, după ce contul a fost suspendat sau reziliat.
   20. să clonați sau arhivați orice parte a Platformei Interior Pro sau orice conținut sau material continut pe platforma Interior Pro fară permisiunea scrisă a lui Interior Pro Forum.

Art.8 Interior Pro Forum nu este angajatorul Prestatorilor de servicii.

Prin prezentul Contract recunoașteți că nu supervizăm, nu direcționăm sau nu controlăm activitatea profesională sau serviciile profesionale efectuate, în niciun fel. Un Prestator vă oferă servicii în calitate de antreprenor independent și nu este un angajat, asociat în comun, partener, agent sau francizor al Interior Pro Forum pentru orice scop.

Art.9 Promoții speciale; Carduri cadou și vouchere.

   1. Modificări la promoții. Putem oferi din când în când anumite oportunități sau promoții pentru Solicitanți. Toate promoțiile vor fi difuzate la discreția noastră și pot fi activate, modificate sau eliminate în orice moment de noi fără notificare prealabilă.
   2. Credite pentru recomandări. În cazul în care vi se oferă un cod prin care puteți trimite un prieten să folosească serviciile Platformei Interior Pro în schimbul unui credit pentru această recomandare, nu veți utiliza niciun fel de marketing online sau publicitate pentru a promova acest cod sau pentru a mări în mod artificial suma creditelor acordate. Puteți să distribuiți un astfel de cod numai prietenilor și cunoștințelor dvs. personale pentru scopuri legale de recomandare, așa cum putem noi stabili, la discreția noastră. Fără a limita celelalte drepturi și căi de atac, este posibil să reziliem acest cod și / sau contul dvs. pentru orice încălcare a acestui articol.
   3. Carduri cadou și vouchere. În cazul în care sunt disponibile carduri cadou personalizate ("Carduri cadou") și vouchere sau coduri promoționale pentru oferte speciale sau reduceri ("Vouchere") (numite în mod individual, "Card" sau împreună, "Carduri") acestea pot fi folosite pentru a plăti parțial sau în întregime servicii ale Prestatorilor. Cardul cadou trebuie prezentat în momentul achiziționării serviciului și soldul disponibil pe card va fi aplicat achiziției dvs. Cardul cadou nu expiră și nu există taxe asociate cu utilizarea cardului.
   4. Sunteți de acord că veți utiliza doar un singur Voucher pe persoană și că veți folosi Vouchere numai pentru plata primului dvs. serviciu. Sunteți de acord că vă veți conforma cu toți termenii pentru voucher și card cadou. Cardurile cadou nu pot fi înlocuite dacă sunt pierdute sau furate și nu pot fi combinate cu alte carduri cadou, vouchere, cecuri cadou sau alte cupoane. Cardurile cadou nu pot fi utilizate pentru achiziții anterioare sau pentru achiziționarea de carduri cadou și nu pot fi folosite pentru a efectua o plată către alt terț. Ne rezervăm dreptul de a limita cantitățile de carduri cadou cumpărate de orice persoană sau entitate și de a anula un card cadou dacă credem că Cardul cadou a fost obținut prin mijloace frauduloase sau neautorizate. De cardul cadou nu este asociat niciun card de credit, linie de credit, protecție la descoperit de cont sau cont de depozit. În cazul în care, la achiziția unui serviciu, suma de plată depășește suma din soldul cardului cadou sau al voucherului, titularul cardului trebuie să plătească diferența printr-un alt mijloc de plată. Sumele nefolosite de pe un card cadou nu sunt transferabile și nu se pot schimba contra numerar. Cardul este anulat dacă este copiat, modificat, transferat, cumpărat sau vândut. Achizițiile de carduri cadou sunt finale și nu sunt rambursabile. Ne rezervăm dreptul de a corecta soldul unui card cadou dacă credem că a apărut o eroare de facturare și ne declinăm orice răspundere pentru eventualele erori de facturare ale utilizatorilor. Cardurile și utilizarea lor fac obiectul acestui Contract (inclusiv Politica de confidențialitate) și utilizarea unui Card constituie acceptarea acestuia. Termenii și condițiile aplicabile pot fi modificate fără notificare. Dacă legile referitoare la acest card necesită condiții suplimentare sau diferite, atunci se aplică acești termeni și condiții.
   5. Carduri cadou nefolosite. Cardurile cadou nu au valoare în numerar și nu pot fi rambursate contra numerar.

Art.10 Drepturi de proprietate intelectuală.

Platforma Interior Pro, precum și informațiile, datele, conținutul și materialele pe care le conține sunt proprietatea Interior Pro Forum și / sau a afiliaților și licențiatorilor săi, excluzând conținutul generat de utilizator, pe care Interior Pro Forum are dreptul de a-l utiliza așa cum este descris mai jos. Materialele din Platforma Interior Pro sunt protejate împotriva copierii și diseminării neautorizate prin legea drepturilor de autor și mărcile comerciale din România, convențiile internaționale și alte legi privind proprietatea intelectuală. Interior Pro Forum și / sau afiliații și licențiații săi sunt și vor continua să fie proprietarul unic și exclusiv al tuturor drepturilor, titlurilor și intereselor în și asupra tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asociate Materialelor din Platforma Interior Pro. Orice utilizare a materialelor, altfel decât este permis în mod expres în acest document, este interzisă fără permisiunea prealabilă a Interior Pro Forum și / sau a titularului drepturilor de autor. Mărcile de servicii și mărcile comerciale Interior Pro, incluzând, fără limitare, interiorpro.ro și logo-ul Interio rPro sunt mărci de servicii deținute de Interior Pro Forum. Orice alte mărci comerciale, mărci de servicii, logo-uri și / sau denumiri comerciale care apar pe platforma Interior Pro sunt proprietatea deținătorilor lor. Nu aveți dreptul să copiați sau să utilizați niciunul dintre mărcile, siglele sau denumirile comerciale care apar pe platforma Interior Pro fără consimțământul prealabil scris al proprietarului.

Art.11 Reclamațiile privind drepturile de autor.

Interior Pro Forum respectă proprietatea intelectuală a terților și se așteaptă ca utilizatorii să facă același lucru. Interior Pro Forum va răspunde la reclamațiile înaintate în mod corespunzător despre presupusa încălcare a drepturilor de autor cu referire la legea aplicabilă. În cazul în care o persoană sau o entitate are convingerea că orice materiale furnizate pe sau în legătură cu Platforma Interior Pro încalcă dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale acelei persoane sau entități (numim o astfel de persoană sau entitate, un "reclamant") și trimite către Interior Pro Forum o notificare privind drepturile de autor prezentate în mod corespunzător, după cum este indicat mai jos, Interior Pro Forum va investiga și dacă va decide, la discreția sa, că materialul încalcă drepturile, Interior Pro Forum va elimina conținutul și poate întrerupe accesul Utilizatorului care a postat un astfel de conținut pe Platformă, în cazul încălcărilor repetate. Toate reclamațiile care pretind încălcarea drepturilor de autor trebuie să conțină următoarele:

   1. Identificarea dreptului de proprietate intelectuală despre care se presupune că a fost încălcat. Trebuie incluse toate numerele de înregistrare relevante sau o declarație privind proprietatea reclamantului asupra operei.
   2. O declarație care identifică în mod specific locația materialului care încalcă drepturile de autor, cu suficientă detaliere încât Interior Pro Forum îl poate găsi pe platforma Interior Pro. Rețineți: nu este suficient să furnizați o adresă URL de nivel superior.
   3. Numele complet, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail a reclamantului.
   4. O declarație conform căreia reclamantul are convingerea că utilizarea materialului pretins încălcând legea nu este autorizată de titularul drepturilor, de agenții săi sau de lege.
   5. Declarația că informațiile conținute în notificare sunt corecte și sub sancțiunea pedepsei, reclamantul este autorizat să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor sau a altor drepturi de proprietate despre care se presupune că au fost încălcate;
   6. O semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele proprietarului drepturilor de proprietate intelectuală despre care se presupune că au fost încălcate.\r\nInformațiile de contact ale lui Interior Pro Forum pentru notificarea presupusei încălcări ale drepturilor de autor sunt: E-mail: contact@interiorpro.ro

Art.12 Aplicațiile mobile / dispozitivele mobile

 1. Platforma Interior Pro vă poate permite să accesați serviciile noastre, să descărcați aplicațiile noastre, să încărcați conținut pe platforma Interior Pro și să primiți mesaje pe dispozitivul dvs. mobil (carecteristici denumite în mod colectiv "Caracteristici mobile"). Operatorul dvs. de dispozitive mobile poate interzice sau restricționa anumite caracteristici mobile, iar anumite funcții mobile pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs. mobil. În plus, operatorul de telefonie mobilă vă poate percepe taxe de mesagerie standard, date și alte taxe pentru a beneficia de caracteristicile mobile. Nu avem nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice taxe pe care le suportați atunci când utilizați caracteristicile mobile. Trebuie să verificați cu operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru a afla dacă se vor aplica taxe sau tarife, ce planuri de tarifare sunt disponibile și cât costă acestea. De asemenea, trebuie să contactați operatorul dvs. de telefonie mobilă orice alte întrebări referitoare la aceste probleme.
 2. Recunoașteți că utilizarea de către dvs. a aplicațiilor este supusă oricăror termeni stabiliți în termenii și condițiile furnizate de terțul furnizor al dispozitivului mobil pe care operează aplicația (de exemplu, Apple iOS sau Android).
 3. Interior Pro Forum nu este răspunzător dacă nu aveți un dispozitiv mobil compatibil sau dacă descărcați o versiune greșită a unei Aplicații pentru dispozitivul dvs. mobil. Interior Pro Forum își rezervă dreptul de a înceta utilizarea aplicațiilor sau a oricărui alt aspect al Platformei Interior Pro dacă utilizați aplicațiile sau platforma Interior Pro cu un dispozitiv incompatibil sau neautorizat.
 4. Aplicațiile din App Store.(i) În ceea ce privește aplicațiile accesate prin sau descărcate de la Apple App Store, veți utiliza numai aplicația din App Store: (a) pe un produs marca Apple care rulează iOS (sistem de operare proprietatea Apple); și (b) așa cum este permis de "Regulile de utilizare" stabilite în Termenii și condițiile Apple App Store.(ii) Recunoașteți și sunteți de acord că (a) acest Acord este valabil numai între dvs. și Interior Pro Forum, și că Apple nu este parte la prezentul Acord decât în calitate de beneficiar terț, așa cum este prevăzut mai jos și (b) Apple, este singurul responsabil pentru aplicația din App Store.(iii) Recunoașteți că Apple nu are nicio obligație de a vă furniza orice servicii de întreținere sau de suport în ceea ce privește aplicația din App Store.(iv) În măsura permisă de legea aplicabilă, Apple nu va avea nicio obligație de garanție în ceea ce privește aplicația din App Store. (v) Fără a aduce atingere dispozițiilor contrare din prezentul acord și în conformitate cu termenii prezentului acord, recunoașteți că, Interior Pro Forum și nu Apple este responsabil de soluționarea oricăror pretenții pe care le-ați avut în legătură cu aplicația din App Store, sau posesia și / sau utilizarea de către dvs., inclusiv, dar fără a se limita la: (a) revendicările privind răspunderea pentru produse, (b) orice afirmație potrivit căreia aplicația din App Store nu îndeplinește cerințele legale sau de reglementare aplicabile; și (c) obligațiile rezultate din protecția consumatorului sau din legislația similară.(vi) În plus, sunteți de acord că, în cazul în care aplicația din App Store, sau posesia și utilizarea de către dvs. a aplicației originare din App Store, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei părți terțe, nu veți face Apple responsabilă de investigații, apărare, descărcarea oricărei astfel de reclamații privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (vii) Recunoașteți și sunteți de acord că Apple și filialele Apple sunt beneficiari terți ai acestui Acord pentru aplicațiile din App Store și că, acceptând termenii și condițiile acestui Acord, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica acest Contract, ca beneficiar al unei terțe părți. (viii) Fără a limita orice prevederi ale acestui Acord, trebuie să respectați toți termenii de înțelegere aplicabili de terță parte atunci când utilizați aplicația din App Store.

Art.13 Modificări ale Platformei Interior Pro.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să revizuim, să îmbunătățim, să modificăm sau să întrerupem, temporar sau permanent, Platforma Interior Pro sau orice conținut sau informații de pe Platforma Interior Pro cu sau fără notificare. Nu vom fi răspunzători față de nici o parte pentru nicio modificare sau întrerupere a Platformei Interior Pro.

Art.14 Confidențialitate.

Termenul "informații confidențiale" înseamnă orice și toate secretele comerciale ale Interior Pro Forum, informații confidențiale și de proprietate, informații personale și toate celelalte informații și date ale Interior Pro Forum care nu sunt în general cunoscute publicului sau altor terțe părți care ar putea să obțină valoare prin utilizarea sau dezvăluirea acestora. Platforma Interior Pro conține componente securizate care sunt accesibile numai celor cărora Interior Pro le-a acordat un nume de utilizator și o parolă. Informațiile conținute în componentele securizate ale Platformei Interior Pro sunt confidențiale și protejate. Recunoașteți faptul că informațiile confidențiale (așa cum sunt definite în continuare) reprezintă un bun valoros, special și unic al Interior Pro Forum și sunteți de acord că nu veți utiliza alte informații confidențiale decât cele necesare pentru a utiliza Platforma Interior Pro așa cum este permis în mod expres de prezentul acord și numai pe durata prezentului acord.

Art.15 Limitele garanțiilor; Limitarea răspunderii.

(a) Utilizarea Platformei Interior Pro este întotdeauna făcută pe riscul dumneavoastră. Informația din Platforma Interior Pro este furnizată ca atare, fără garanții de orice fel, explicite sau implicite, incluzând dar fără a se limita la, garanții privind vandabilitatatea produselor, adecvarea la folosirea produselor într-un anumit scop. Nu garantăm că Platforma Interior Pro va funcționa neîntrerupt sau fără erori, Interior Pro Forum nu oferă nicio garanție asupra unui conținut disponibil în sau prin Platforma Interior Pro, nu oferă nicio garanție privind înregistrarea profesioniștilor, acreditările lor profesionale sau licențelor lor, nu oferă nicio garanție asupra rezultatelor care pot fi obținute prin utilizarea platformei Interior Pro sau cu privire la calitatea, acuratețea, fiabilitatea, adecvarea, siguranța sau conținutul produselor sau serviciilor. Interior Pro Forum nu este responsabilă de conduita, online sau offline, a oricărui utilizator al Platformei Interior Pro, fie ei solicitanți sau furnizori de produse sau prestatori de servicii. Interior Pro Forum nu garantează că nu există în Platforma Interior Pro virusuri sau alte componente software cu potențial dăunător.

(b) Sunteți de acord să nu faceți Interior Pro Forum sau oricare dintre agenții, angajații și directorii săi (denumiți colectiv, «membri») raspunzători pentru orice daune, cheltuieli, pierderi, cu privire la utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Platforma Interior Pro, sau cu privire la orice acte de violență, hărțuire, pierdere sau distrugere a bunurilor personale pricinuite de alți utilizatori ai Platformei sau cu privire la calitatea sau adecvarea oricărei prestații de servicii aflate în legătură cu Platforma Interior Pro.

(c) Interior Pro Forum și membrii săi își declină expres răspunderea care poate apărea între utilizatorii utilizatorii Platformei Interior Pro. Platforma Interior Pro este doar un instrument pentru conectarea utilzatorilor (solicitanți, prestatori de servicii și furnizori de produse). În măsura în care Platforma Interior Pro conectează un solicitant cu un furnizor de produse sau prestator de servicii, Interior Pro Forum nu va fi responsabil pentru evaluarea conformității produsului sau a serviciului, a legalității acțiunilor sau lipsei acestora sau a consecințelor acestora.

(d) Calitatea produselor și serviciilor sunt în sarcina furnizorilor și prestatorilor lor și Platforma Interior Pro nu este responsabilă de acestea. Nu trebuie să utilizați Platforma Interior Pro dacă aveți dubii sau informații că procedând astfel veți suferi o pierdere. Fiecare parte din acest Contract recunoaște că cealaltă parte a intrat în prezentul Contract cunoscând limitele de răspundere stabilite în prezenta convenție și că aceste limitări reprezintă o bază esențială a gestionării unor eventuale probleme apărute între părți.

Art.16 Despăgubiri.

Prin prezenta sunteți de acord să despăgubiți și să apărați Interior Pro Forum, pe angajații și pe directorii săi, agenții, avocații, contractorii și vânzătorii independenți (inclusiv onorariile avocaților și costurile suportate), în legătură cu sau rezultând din, direct sau indirect: (i) utilizarea incorectă sau incapacitatea de a utiliza Platforma Interior Pro, cu privire la orice marfă și / sau orice Serviciu, (ii) încălcarea prezentului Contract, (iii) încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile; (iv) încălcarea drepturilor altor persoane (inclusiv, dar fără a se limita la, Furnizori sau prestatori); și (v) Informațiile și conținutul dvs. pe care le trimiteți sau le transmiteți prin Platforma Interior Pro.

Art.17 Acordul de mediere.

Pentru a accelera rezolvarea și a reduce costurile oricărui litigiu, controversă sau revendicare, între dvs. și Interior Pro Forum, incluzând, fără a se limita la orice litigiu sau revendicare legată de acest Contract , părțile pot încerca să negocieze sau să medieze orice diferend înainte de a iniția orice arbitraj sau procedură în instanță. Astfel de negocieri neoficiale vor începe după o notificare scrisă. Adresa dvs. pentru eventualele notificări din acest articol este adresa dvs. de e-mail și / sau adresa fizică pe care ați furnizat-o Platformei Interior Pro. Adresa Interior Pro Forum pentru astfel de anunțuri este: contact@interiorpro.ro . Dacă un litigiu, o controversă sau revendicare nu sunt soluționate prin mediere, părțile sunt de acord să rezolve toate litigiile prin arbitraj.

Art.18 Legea aplicabilă; Competența.

Prezentul Contract este guvernat și interpretat în conformitate cu legile românești. Toate litigiile privitoare la naşterea, modificarea, stingerea şi reglementarea prezentului Contract se soluţionează ca regulă pe cale amiabilă şi numai dacă aceasta nu este posibilă, competenţa este instanţa judecătorească de drept comun sau Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.

Art.19 Cesiunea.

Nici una din Părţile prezentului Contract, nu va cesiona drepturile şi obligaţiile sale rezultate din acest Contract unei terţe persoane, fără acordul scris al celeilalte părţi. Acordul scris trebuie comunicat cedentului în termen de maximum 5(cinci) zile de la data la care cedentul a cerut cedatului consimţământul. În cazul in care cedatul nu răspunde în termenul mai sus arătat, se consideră ca cedatul nu consimte la cesiunea contractului.

Art.20 Divizarea Contractului. Prevederi generale.

În cazul în care o clauză sau o parte a prezentului Contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valide vor continua să-şi producă efectele.\r\nComenzile, facturile şi orice alte documente adiţionale între părţi trebuie să poarte semnătura părților implicate, reprezentând elemente constitutive ale raportului obligaţional guvernat de prezentul contract şi constituie probe opozabile în cazurile de arbitraj comercial.

Art.21 Modificări la acest Contract.

Raporturile dintre părţi se dovedesc numai cu prezentul Contract. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră exclusivă și absolută, să modificăm, să adăugăm, să completăm sau să ștergem oricare dintre termenii și condițiile prezentului Contract în orice moment, cu sau fără notificare prealabilă. În cazul în care orice modificări ulterioare ale acestui Contract sunt inacceptabile pentru dvs. sau nu mai puteți respecta acest Contract, trebuie să întrerupeți imediat utilizarea Platformei Interior Pro. Continuarea utilizării Platformei Interior Pro în urma oricărei revizuiri a prezentului Contract reprezintă acceptarea completă și irevocabilă a oricăror astfel de modificări. În cazul în care părţile îşi încheie obligaţiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al său. Prezentul Contract constituie titlu executoriu în cazul neîndeplinirii de către una din părţi a obligaţiilor ce-i revin.

Informații privind Contactul.

Pentru orice întrebări legate de acest Contract, te rugăm să ni te adresezi la adresa de e-mail: contact@interiorpro.ro sau la adresa poștală: Interior Pro Forum, Strada Aron Cotruș, nr.55A -1.7, sector 1, București

Confirm că am citit și am înțeles termenii și condițiile prezentului Contract și că prin utilizarea Platformei Interior Pro sunt de acord și sunt responsabil cu privire la respectarea tuturor termenilor și condițiilor acestui Contract.

Ultima actualizare: 19.02.2018.